Alla föreläsningar anses vara bokade när full betalning erlagts. Add Simplicity AB ansvarar ej för förteckning över deltagare utan varje deltagare får själv medföra sitt bevis på bokad föreläsning.