Bokade föreläsningar har ångerrätt till 7 dygn före föreläsning med full återbetalning. Senare avbokning än 7 dygn men mer än 3 dygn före föreläsningen medför en kostnad motsvarande 30% av kostnaden för föreläsningen. Vid avbokning 3 dygn före föreläsningen eller senare utgår ingen återbetalning.